De Mol 2018: Aflevering 2

De Mol 2018

We staan weer een stapje dichter bij het ontmaskeren van de mol. Na mijn analyse van de eerste aflevering heb ik een vermoeden geformuleerd over wie we in de gaten moeten houden en wie onwaarschijnlijk lijkt als saboteur.

Mijn hoofdverdachten bij aanvang van de tweede aflevering zijn Bahador, Katrien en Pascale. Toch ben ik niet blind voor de acties van Joke en Lloyd in het bijzonder. Voorlopig heb ik Channy en Jeffrey geschrapt als mogelijke mol, maar niets is zeker na amper één aflevering. Misschien kan de tweede aflevering ons al iets wijzer maken.

Is Joke dood?

Vorige week eindigde de aflevering met een groot mysterie. Waar is Joke heen? En wat staat er in de envelop die ze gekregen heeft?
De oplossing van het raadsel krijgen we meteen te horen bij de start van de eerste opdracht. Joke kan maar liefst twintig pasvragen verdienen als ze erin slaagt om de haciënda te bereiken voordat haar medekandidaten de kans krijgen om haar af te schieten. Onderweg moet ze zo veel mogelijk houten schijfjes brandmerken met het molteken. Elk schijfje dat ze kan bewerken, levert haar één pasvraag op.
De anderen kunnen dan weer geld in de pot brengen door de houten schijfjes te brandmerken met het euroteken voordat Joke ze in handen krijgt. Het geld is verdiend wanneer Joke geëlimineerd wordt voordat ze de haciënda bereikt.

Een boeiende opdracht om te bekijken, maar een lastige om de mol te zoeken. Het wekt een hoop vragen op. Waar zou de mol zich verschuilen bijvoorbeeld? Kruipt hij in de rol van voortvluchtige? Zit hij in de helikopter? In de pick-up? Of op de paarden?
Joke prijkte vorige week niet bovenaan mijn verdachtenlijst en nu zakt ze nog verder weg. Vanuit haar positie is het immers erg moeilijk om het spel te controleren. Ze is afhankelijk van het succes van de anderen. Geen goede situatie voor een mol.

Naar mijn gevoel moeten we dus bij de transportmiddelen gaan zoeken. De paarden lijken het minst voor de hand liggend, omdat die het traagst zijn. Toch valt het op dat Bahador de verantwoordelijkheid van het geld bij de paarden wil leggen en zich dan prompt opgeeft als kandidaat. Steve houden we ook best in de gaten. Hij blijft steeds op de achtergrond, maar doet niet veel moeite om het spel te doen slagen. Blijkbaar is een bunsenbrander doen werken geen evidentie. Dat hij in de eerste aflevering Pascale het juiste antwoord toefluisterde zodat de opdracht net op tijd slaagde, spreekt dan weer serieus in zijn voordeel.

In de helikopter vinden we Channy, die ik nooit verdacht heb gevonden en helaas de wedstrijd heeft moeten verlaten, en Pascale. In tegenstelling tot vorige week valt er nu bitter weinig sabotagewerk van haar te zien. Mogen we haar vertrouwen of heeft ze bewust gas terug genomen na de eerste aflevering?

Aflevering2_Shot1

De interessantste plek om op mollenjacht te gaan, is de pick-up en laat het nu net daar zijn dat de opdracht helemaal in het water valt. Het is onbegrijpelijk dat Katrien, Lloyd en Jeffrey zo gretig zijn om Joke af te schieten zonder dat er ook maar een cent is verdiend. Dat levert niet verrassend een hoop frustratie op bij de anderen. Gingen ze te veel op in het spel of heeft de mol hier een meesterzet gedaan?
Jeffrey werpt zich overduidelijk op tot verdachte in deze opdracht en toch kan ik moeilijk geloven dat de Antwerpenaar een verborgen agenda heeft. Mij valt dan ook vooral de stille Katrien op, die Jeffrey en Lloyd rustig hun ding laat doen, maar hen subtiel in de juiste richting duwt. Zo is het Katrien die Lloyd ervan overtuigt dat ze verkeerd aan het rijden zijn, terwijl ze Joke op de hielen zitten, en is het ook Katrien die de anderen laat weten dat ze Joke hebben gevangen, zodat er geen mogelijkheid meer is tot onderhandeling met Joke voor de pasvragen. Al was dat laatste natuurlijk wel een risico. Als Lloyd niet zo snel had geschoten, hadden de anderen hen er immers van kunnen overtuigen om Joke nog even in leven te houden.

Blinde vertrouwen

De tweede opdracht bestaat uit twee delen. Jeffrey en Katrien mogen op een geblinddoekte citytrip in Guanajuato. Hun taak is simpel: goed naar hun gids luisteren, zodat ze na afloop drie vragen correct kunnen beantwoorden. Als dat lukt, verdienen ze 3000 euro. Tenminste, als ze niet in de molboekjes kijken die ze mee gekregen hebben.
De anderen spelen intussen een partijtje baseball. Daarmee verdienen ze geen punten, maar kunnen ze wel vragen scoren die Steve en Channy moeten beantwoorden. Elk correct antwoord levert 100 euro op. Als één van de spelers voor een homerun gaat, komen er geen vragen, maar verdienen ze prompt 300 euro.

Aangezien je als geblinddoekte de controle hebt over 3000 euro, zou het een goeie zet zijn voor de mol om zich daar te positioneren. Tot mijn genoegen zag ik dat Katrien dat wilde doen. Helaas kijken zij en Jeffrey niet in de molboekjes en scoren ze de volle 3000 euro. Een serieuze streep door mijn rekening om Katrien als hoofdverdachte aan te duiden. Of wilde ze voor het oog van de andere kandidaten duidelijk laten zien dat zij volledig te vertrouwen is?

Bij het baseballen is het niet gemakkelijk om op te volgen wie wat precies doet en waar het allemaal mis gaat. Het productieteam brengt Bahador in beeld die door een slechte slag de drie ballen die Pieter had verdiend tenietdoet. We zien ook hoe Pascale en Lloyd heel wat ballen missen. Op het eind loopt Pieter nog een homerun, wat hem voor mij nog betrouwbaarder maakt dan ik hem al vond.

Aflevering2_Shot2

Het beantwoorden van de vragen is geen onverdeeld succes. Het is opvallend hoe Channy hier de leiding pakt en Steve pas het woord neemt als Channy een antwoord heeft geformuleerd. Is hij hier aan het mollen? Het zou kunnen, maar laten we niet vergeten dat Channy deze aflevering de groep moest verlaten en de kans is reëel dat zij op Steve heeft ingezet als mogelijke mol.

Wie is de mol?

Het was een interessante, maar verwarrende aflevering. Toch sta ik een stap dichter bij het ontmaskeren van de saboteur. Of liever: er kunnen een aantal mensen van het lijstje geschrapt worden.

Pieter en Joke lijken op dit moment erg onwaarschijnlijk als mol, en ook Jeffrey zou me sterk verbazen. Ondanks zijn vreemde gedrag tijdens de eerste opdracht haalt hij samen met Katrien 3000 euro binnen en ook in de vorige aflevering verzilvert hij 1000 euro. Dat is een hoop geld voor een mol.

Ik was van plan om vol in te zetten op Katrien, maar door haar inzet in de geblinddoekte opdracht, durf ik vooralsnog niet te zeggen dat zij de mol is. Sterker nog, ik kan die verdiende 3000 euro moeilijk rijmen met een saboteur. Toch zou het kunnen dat het een afleidingsmanoeuvre is.

Steve komt iets verdachter over. Hij sukkelde met de bunsenbrander en was geen groot licht bij de quiz. Toch blijf ik erbij dat zijn hulp aan Pascale in de eerste aflevering niet met mollengedrag te rijmen valt. Hij hoefde echt niet het juiste antwoord te geven. Of dacht hij dat het net te laat zou zijn om de opdracht te winnen?

Ik moet concluderen dat Bahador nog steeds in mijn vizier blijft hangen. Hij heeft duidelijk een negatieve bijdrage geleverd aan het baseballspel. Hetzelfde geldt ook voor Pascale, die deze aflevering blijkbaar wat meer in de achtergrond is gekropen. Werd ze te verdacht in de eerste aflevering? Lloyd blijft intussen door de mazen van mijn net glippen. Er vallen zeker argumenten te maken voor hem als mogelijke mol, maar ik zie in hem toch eerder een volger die doet wat de groep hem influistert.

Zo blijf ik ook na de tweede aflevering bij dezelfde verdachten. Volgende week zullen we toch eens keuzes moeten maken. We kunnen niet blijven vasthouden aan drie verdachten.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s